Syyskokous torstaina 24.11

8.10.2022

Paikkana: Radisson Blue torirannassa, klo: 18.00 alkaen, ennen kokousta on tarjolla suolaista ja makeaa+kahvit

 (Syyskokoukseen osallistujille pikkujoulu liput veloituksetta. Pikkujoulut samassa paikassa la 26.11)

Syyskokouksen esityslista:

TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Valintaan kokousvirkailijat
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
5. Tilannekatsaus
6. Päätetään niistä perusteista, joiden mukaan osaston toimihenkilöiden kulut
korvataan
7. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2023
8. Valitaan osaston toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
9. Valitaan osaston puheenjohtaja
10. Valitaan muut osaston hallituksen jäsenet
11. Ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokoukseen / liittokokousedustajain vaaliin
12. Valitaan osaston edustajat ja varaedustajat aluejärjestön
edustajakokoukseen
13. Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja jaostot sekä tarvittaessa osaston
luottamusmies ja hänen varamiehensä
14. Asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen jäseniksi
15. Päätetään kokousten koollekutsumistavasta
16. Käsitellään muut mahdolliset asiat
17. Kokouksen päättäminen