Syyskokous torstaina 11.11

5.10.2021

Valkean 4 krs. isokatu 25, 90100 Oulu Klo: 18.00

 

Nuija kopsahtaa pöytään klo: 18.00 ja Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki osasto 059:n jäsenet. Kokoukseen osallistujille annetaan pikkujoulu lippu veloituksetta kokouksen päätyttyä.

Asialistalla:

1. Kokouksen avaus 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

4. Valintaan kokousvirkailijat  

a) puheenjohtaja 

b) sihteeri 

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

d) ääntenlaskijat 

5. Tilannekatsaus 

6. Päätetään niistä perusteista, joiden mukaan osaston toimihenkilöiden kulut korvataan 

7. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2022

8. Valitaan osaston toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 

9. Valitaan osaston puheenjohtaja 

10. Valitaan osaston hallituksen varsinaiset ja henkilökohtaiset varajäsenet 

11. Valitaan osaston edustajat ja varaedustajat aluejärjestön  

edustajakokoukseen 

12. Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja jaostot sekä tarvittaessa osaston  luottamusmies ja hänen varamiehensä 

13. Asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen jäseniksi 

14. Päätetään kokousten koollekutsumistavasta 

15. Käsitellään muut mahdolliset asiat 

16. Kokouksen päättäminen