Syyskokous 12.11

7.10.2020

Syyskokous Radisson Blue hotellissa(torirannassa) torstaina 12.11.2020 klo: 18.00.

Aloitetaan Ruokailulla klo: 17.00, itse kokous alkaa klo: 18.00

Asialistalla:

 

1. Kokouksen avaus 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

4. Valintaan kokousvirkailijat  

a) puheenjohtaja 

b) sihteeri 

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

d) ääntenlaskijat 

5. Tilannekatsaus 

6. Päätetään niistä perusteista, joiden mukaan osaston toimihenkilöiden kulut korvataan 

7. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2021

8. Valitaan osaston toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 

9. Valitaan osaston puheenjohtaja 

10. Valitaan osaston hallituksen varsinaiset ja henkilökohtaiset varajäsenet 

11. Valitaan osaston edustajat ja varaedustajat aluejärjestön  

edustajakokoukseen 

12. Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja jaostot sekä tarvittaessa osaston  luottamusmies ja hänen varamiehensä 

13. Asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen jäseniksi 

14. Päätetään kokousten koollekutsumistavasta 

15. Käsitellään muut mahdolliset asiat 

16. Kokouksen päättäminen