Syyskokous Edenissä 31.10.2019

2.10.2019

 

Syyskokous Break hotel Edenissä torstaina 31.10.2019 klo: 18.00.

(Pikkujoululippu annetaan kokoukseen osallistujille ilman omavastuuta, muuten 20€ omavastuu)

Asialistalla:

 

1. Kokouksen avaus 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

4. Valintaan kokousvirkailijat 

a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 

5. Tilannekatsaus 

6. Vahvistetaan osaston säännöt Rakennusliiton 24. liittokokouksessa 

hyväksyttyjen mallisääntöjen pohjalta 

7. Päätetään niistä perusteista, joiden mukaan osaston toimihenkilöiden kulut 

korvataan 

8. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2020 

9. Valitaan osaston toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 

10. Valitaan osaston puheenjohtaja 

11. Valitaan osaston hallituksen varsinaiset ja henkilökohtaiset varajäsenet 

12. Valitaan osaston edustajat ja varaedustajat aluejärjestön 

edustajakokoukseen 

13. Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja jaostot sekä tarvittaessa osaston 

luottamusmies ja hänen varamiehensä 

14. Asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen jäseniksi 

15. Päätetään kokousten koollekutsumistavasta 

16. Käsitellään muut mahdolliset asiat 

17. Kokouksen päättäminen