Syyskokous torstaina 29.11

4.11.2018

Paikkana: Radisson Blue Hotel, Oulu Hallituskatu 1, 90100 Oulu klo:18.00 alkaen

 

Työjärjestys

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

4. Valitaan kokousvirkailijat

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

5. Tilannekatsaus

6. Päätetään niistä perusteista, joiden mukaan osaston toimihenkilöiden kulut korvataan

7. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2019

8. Valitaan osaston toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

9. Valitaan osaston Puheenjohtaja

10. Valitaan osaston hallituksen varsinaiset ja henkilökohtaiset varajäsenet

11. Ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 24. liittokokoukseen ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajiston kokoukseen

12. Valitaan osaston edustajat ja varaedustajat aluejärjestön edustajakokoukseen

13. Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja jaostot sekä tarvittaessa osaston luottamusmies ja hänen varamiehensä

14. Asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen jäseniksi

15. Päätetään kokousten koollekutsumistavasta

16. Käsitellään muut mahdolliset asiat

17. Kokouksen päättäminen