Työssäkäyvä opiskelijajäsen, sinun kannattaa maksaa jäsenmaksu työssäoloviikoilta

6.10.2015

Työssäkäyvä opiskelijajäsen, sinun kannattaa maksaa jäsenmaksu työssäoloviikoilta!

Perustelu kuuluu näin:

Keräät näin työssäoloviikkoja ja saavutat nopeammin ansionsidonnaisen kassapäiväoikeuden työttömyyden osalta.

Siis opiskelu-ajankin työssäolo kartuttaa työviikkoja !!