Rakennusliiton voima on jäsenissä.

6.12.2013

Lainaus Rakennusliiton sivulta

Rakennusliiton voima on jäsenissä

Rakennusliitto on noin 87 000 jäsenen ammattiliitto, yksi keskusjärjestö SAK:n suurimmista. Rakennuksilla, rakennustuoteteollisuudessa, talotekniikka- sekä maa- ja vesirakennusalalla työskentelevät ovat yleensä ammatillisesti järjestäytyneitä eli Rakennusliiton jäseniä.

Rakennusliiton voima on sen jäsenissä ja alan hyvässä järjestäytymisessä. Alan palkka- ja muiden työehtojen kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Se vaatii vahvan ammattiliiton.

Työmailla tapahtuva edunvalvonta on tärkeä osa toimintaa. Rakennusliitto on sopinut työnantajaliittojen kanssa työehtosopimuksilla niistä minimiehdoista, joilla rakennusaloilla tehdään työtä.

Työehtosopimuksissa määritellään mm. alan palkat, työajat, lomakorvaukset, lomien pituudet, työajan lyhennykset, arkipyhäkorvaukset ja sairausajan palkat. Ilman työehtosopimuksia kaikista yllä olevista asioista päättäisi työnantaja yksin.

Työehtosopimuksissa sovitaan huomattavasti tarkemmin ja enemmän asioita kuin lakikirjassa.  Jos työehtosopimuksia ei olisi, työnantajan täytyisi noudattaa vain lakia.